GENERAL:

În conformitate cu prevederile Regulamentului European de Protecție a Datelor UE 2016/679 din 27 aprilie, al Parlamentului și Consiliului, cu Legea 3/2018 din 5 decembrie privind Protecția Datelor și Garantarea Drepturilor Digitale și restul legislației naționale în vigoare, Teiamedia S.L. vă informează că respectă în totalitate legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și angajamentele de confidențialitate specifice activității sale.

Teiamedia S.L. vă informează despre existența unui sistem de prelucrare a informațiilor, deținut de Teiamedia S.L., pentru scopuri de gestionare, comunicare și informare. Acest sistem este descris în Registrul corespunzător al Activităților de Prelucrare (RAP).

MĂSURI ȘI NIVELURI DE SECURITATE:

Teiamedia S.L. a adoptat măsurile necesare pentru a garanta securitatea informațiilor, conform cerințelor art. 32 din GDPR, în funcție de natura datelor personale prelucrate și circumstanțele prelucrării, pentru a preveni, pe cât posibil și în conformitate cu stadiul tehnicii, alterarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat, asigurând astfel confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora.

DOMENIUL DE APLICARE:

Măsurile de securitate descrise de Teiamedia S.L. în Registrul Activităților de Prelucrare vor fi aplicate întregului set de active ale sistemului de prelucrare a informațiilor în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, pentru a respecta legislația în vigoare privind protecția datelor.

Întregul personal angajat de Teiamedia S.L. și Operatorii de Prelucrare sunt obligați să respecte această legislație, cu o atenție specială la funcțiile și obligațiile lor, inclusiv la obligația de confidențialitate care va fi determinată de Teiamedia S.L.

COLECTAREA DATELOR:

Acceptarea acestor condiții necesită ca utilizatorul să furnizeze date esențiale pentru prestarea serviciilor, care vor fi solicitate personal prin formulare sau pe site-ul web. La momentul colectării datelor, utilizatorul va fi informat corespunzător despre drepturile care îi revin.

Pentru a ne asigura că informațiile din sistemul nostru de prelucrare sunt întotdeauna actualizate și fără erori, rugăm clienții și utilizatorii noștri să ne comunice cât mai curând posibil modificările și corecțiile datelor lor cu caracter personal.

SCOP: EXERCITAREA DREPTURILOR:

Pentru a exercita drepturile de acces, opoziție, rectificare, anulare, ștergere sau opoziție, portabilitate, restricționare a prelucrării, trebuie să vă adresați către Teiamedia S.L., C/ Bayeu S/N, Alcalá de Henares, 28807, MADRID, Spania, prin comunicare scrisă sau prin email la adresa info@teiamedia.com. De asemenea, puteți depune o plângere la AEPD.

CONSENTIMENT:

Utilizatorul își va da consimțământul pentru ca Teiamedia S.L. să poată utiliza datele sale personale în vederea îndeplinirii corecte a serviciilor contractate.

Completarea formularului inclus pe site sau trimiterea de e-mailuri sau alte comunicări către Teiamedia S.L. implică consimțământul expres al utilizatorului pentru includerea datelor sale cu caracter personal în sistemul de prelucrare menționat, deținut de Teiamedia S.L.

La momentul solicitării acestor informații, clientul sau utilizatorul va fi informat despre destinatarul informațiilor, scopul pentru care sunt colectate datele, identitatea și adresa Teiamedia S.L. și despre dreptul utilizatorului de a exercita drepturile de acces, opoziție, rectificare, anulare, ștergere sau opoziție, portabilitate, restricționare a prelucrării și de a depune o plângere la AEPD.

TRANSFERUL CĂTRE TERȚI:

Teiamedia S.L. nu transferă date cu caracter personal fără consimțământul expres al titularilor, care trebuie acordat în fiecare ocazie, fiind transferate doar pentru scopul exprimat și întotdeauna cu consimțământul utilizatorului sau clientului.

CONFIDENȚIALITATE ȘI SECRET PROFESIONAL:

Datele colectate în toate comunicațiile private între Teiamedia S.L. și clienți sau utilizatori vor fi tratate cu absolută confidențialitate, Teiamedia S.L. angajându-se la obligația de confidențialitate a datelor cu caracter personal, la obligația de a le păstra și de a adopta toate măsurile necesare pentru a preveni alterarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat, în conformitate cu legislația în vigoare.

De asemenea, va fi considerată confidențială și orice informație de orice tip pe care părțile o schimbă între ele, care este convenită a avea o astfel de natură, sau care privește conținutul acestor informații. Vizualizarea datelor prin internet nu va implica accesul direct la acestea, cu excepția consimțământului expres al titularului pentru fiecare ocazie.

Recomandăm clientului să nu furnizeze altor terți identificarea, parola sau numerele de referință pe care Teiamedia S.L. i le-ar putea furniza. De asemenea, pentru a garanta protecția secretului profesional între Teiamedia S.L. și client, clientul/utilizatorul nu trebuie să dezvăluie informațiile confidențiale terților.

MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE SECURITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR:

Teiamedia S.L. își rezervă dreptul de a modifica politica sa de securitate și protecție a datelor pentru a o adapta la noutățile legislative sau jurisprudențiale, precum și la cele care ar putea deriva din codurile existente în materie, sau din decizii strategice corporative, cu efect de la data publicării acestei modificări pe site-ul web al Teiamedia S.L.

ADRESA DE CONTACT:

Site-ul web este gestionat de Teiamedia S.L., înregistrată la Registrul Comercial din Madrid, Volumul 28.326, Folio 81, Fișa M-510164, Secțiunea 8, Înregistrare: 1, CIF B86060621.

Sistemul de prelucrare a informațiilor creat este localizat la sediul social, care este stabilit pentru scopurile acestui Aviz Legal la Teiamedia S.L., C/ Bayeu S/N, Alcalá de Henares, 28807, MADRID, Spania; sub supravegherea și controlul Teiamedia S.L., care își asumă responsabilitatea pentru adoptarea măsurilor de securitate de natură tehnică și organizatorică pentru a proteja confidențialitatea și integritatea informațiilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului European de Protecție a Datelor UE 2016/679 din 27 aprilie, al Parlamentului și Consiliului; Legea Organică 3/2018 din 5 decembrie privind Protecția Datelor și Garantarea Drepturilor Digitale și restul legislației naționale în vigoare și alte legislații aplicabile.

Teiamedia S.L., în conformitate cu Legea 34/2002 privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul Electronic, vă informează că accepțiunea largă a acestei Legi include furnizarea de informații prin acest mijloc. În orice caz, se va aplica în acest sens Regulamentul European de Protecție a Datelor UE 2016/679 din 27 aprilie, al Parlamentului și Consiliului; Legea Organică 3/2018 din 5 decembrie privind Protecția Datelor și Garantarea Drepturilor Digitale și restul legislației naționale în vigoare și reglementările sale de dezvoltare, în special în ceea ce privește obținerea datelor personale, informarea persoanelor vizate și crearea și menținerea prelucrării datelor personale.