AVIZ LEGAL. OBIECT:

Prezenta pagină web a fost concepută pentru a face cunoscute serviciile oferite de entitatea Teiamedia S.L., C/ Bayeu S/N, Alcalá de Henares, 28807, MADRID, Spania; precum și pentru a primi eventuale solicitări de servicii din partea clienților, contacte comerciale și cereri de angajare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ:

Drepturile de proprietate intelectuală ale paginii, codul său sursă, designul, structurile de navigare și diferitele elemente conținute sunt proprietatea Teiamedia S.L., căruia îi revine exercitarea exclusivă a drepturilor de exploatare a acestora în orice formă și, în special, drepturile de reproducere, distribuție, comunicare publică și transformare, conform legislației spaniole și europene aplicabile.

Portalul Teiamedia S.L., paginile pe care le cuprinde și informațiile sau elementele conținute în acestea, includ texte, documente, fotografii, desene, reprezentări grafice, programe informatice, precum și logouri, mărci, denumiri comerciale sau alte semne distinctive, protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, deținute de Teiamedia S.L. sau licențiate legal.

CONȚINUTURI:

Prin intermediul acestui site web se furnizează informații despre servicii destinate cunoașterii publicului, care în orice caz vor fi supuse termenilor și condițiilor detaliate expres la fiecare moment și care sunt accesibile de pe această pagină web, sub rezerva dispozițiilor legale aplicabile.

ACCES ȘI UTILIZARE:

Atât accesul la această pagină web, cât și utilizarea informațiilor și conținuturilor incluse în aceasta, vor fi responsabilitatea exclusivă a celui care le realizează.

Condițiile de acces la acest site web vor fi supuse legalității în vigoare și principiilor de bună credință și utilizare legală de către utilizator, fiind interzisă în general orice fel de acțiune în detrimentul Teiamedia S.L..

Se consideră strict interzisă utilizarea acestei pagini web în scopuri ilegale sau neautorizate.

Este interzisă orice modalitate de exploatare, inclusiv orice tip de reproducere, distribuire, cesionare către terți, comunicare publică și transformare, prin orice tip de suport și mijloc, a operelor menționate anterior, creațiilor și semnelor distinctive fără autorizarea prealabilă și expresă a titularilor respectivi. Nerespectarea acestei interdicții poate constitui o infracțiune sancționată de legislația în vigoare.

Cu toate acestea, pe cont propriu și risc, utilizatorul poate descărca sau realiza o copie a acestor elemente exclusiv pentru uz personal, atâta timp cât nu încalcă niciunul dintre drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale Teiamedia S.L., și nu le alterează total sau parțial. În niciun caz, acest lucru nu va însemna o autorizare sau licență asupra drepturilor de proprietate ale Teiamedia S.L..

Este interzis, cu excepția cazurilor în care Teiamedia S.L. autorizează expres, să prezentați paginile Teiamedia S.L. sau informațiile conținute în ele sub cadre sau marci, semne distinctive, mărci sau denumiri sociale sau comerciale ale unei alte persoane, companii sau entități.

RESPONSABILITATE:

Teiamedia S.L. nu își asumă responsabilitatea în niciun fel pentru niciun tip de daune care ar putea fi cauzate de utilizatorii acestei pagini web sau a oricărei alte pagini, prin utilizarea ilegală sau inadecvată a acesteia, sau a conținuturilor și informațiilor accesibile sau furnizate prin intermediul acesteia.

SERVICIU:

Teiamedia S.L. își rezervă dreptul de a suspenda accesul la pagina sa web, fără notificare prealabilă, în mod discreționar și temporar, din motive tehnice sau de orice altă natură, putând, de asemenea, să modifice unilateral atât condițiile de acces, cât și totalitatea sau parte din conținuturile incluse în aceasta.

DISPOZIȚII GENERALE:

Pentru orice chestiune litigioasă sau care se referă la pagina web a Teiamedia S.L., se va aplica legislația spaniolă, fiind competente pentru rezolvarea tuturor conflictelor derivate sau legate de utilizarea acestei pagini web, instanțele și tribunalele de la domiciliul utilizatorului. Accesul la pagina web a Teiamedia S.L. implică acceptarea tuturor condițiilor expuse anterior.

HYPERLINK-URI:

Hyperlink-urile conținute în site-ul web al Teiamedia S.L. pot direcționa către pagini web ale terților. Teiamedia S.L. nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, informațiile sau serviciile care ar putea apărea pe aceste site-uri, care vor avea exclusiv caracter informativ și care în niciun caz nu implică vreo relație între Teiamedia S.L. și persoanele sau entitățile titulare ale acestor conținuturi sau titularii site-urilor unde se găsesc acestea.